Stratejik Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Diploma Programı

Ankara, 4 Mart - 26 Mart 2016

Kimler Katılmalı?

  • Sağlık yöneticisi olarak bilgi ve becerisini artırmak, yeni stratejik yönetim becerileri ile donanmak isteyen sağlık sektörü çalışanları
  • Pazar payını ve karlılığını artırarak büyümeyi hedefleyen tüm sağlık kuruluşu işletmecisi ve yöneticileri.
  • Sağlık yönetimi alanında kariyer edinmek isteyen ve yönetim kadrolarında yer almak isteyenler.


Eğitim Yeri

Wyndham Otel - Söğütözü , Ankara 
Yaşam Caddesi 4. Sokak No.4 Söğütözü
Tel: (312) 219 03 03
 

Katılım Süresi

Diplomalı Eğitim Programı 4 hafta sonuna yayılmış şekilde Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 8 günün sonunda tamamlanacaktır. Cumartesi günleri 14:00-18:00, Pazar günleri 12:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Dersler
Bu eğitim programındaki dersler sağlık yönetici ve işletmecilerinin günümüzde ihtiyaç duyacakları temel konuları kapsamakta olup, dünyadaki diğer benzer eğitim programları ile uyumludur.

• Hastane Yönetiminin Temelleri
• Hastanelerde Planlama: Fizibilite-Bütçe Hazırlama ve Maliyet Analizi
• Hastanelerde Örgütsel Davranış; Motivasyon, Takım Oyunu ve Liderlik
• Hastanelerde Etkin IK Planlaması ve Performans Değerlendirme Yöntemleri
• Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama İletişimi
• Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın Etkin Kullanımı
• Sağlık Turizminde Pazarlama ve Organizasyon
• Hasta Memnuniyeti Kavramı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Diplomanın Değeri
Bu eğitim programı İngiltere’nin saygın eğitim kurumu olan City of London College tarafından akredite edilmiş bir program olup aynı okul tarafından diplomalandırılmaktadır. Diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır ve bugün ülkemizde tüm özel hastanelerce tanınmaktadır. Ayrıca bu eğitim programı içinde alan dersler Türk Tabipleri Birliği’nce kredilendirilmektedir.

Programın Farklılığı
Bu yönetici eğitim programında teorik bilgilerin yanı sıra;
• Güncel sektörel bilgi ve beceriler aktarılacak,
• Katılımcılar beceri karmalı vaka çalışmalarına alınacak,
• Belirli konular uygulamalı olarak ele alınacak ve
• Eğitim süresince katılımcılara işlenen konuların kuruluşlarında uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi imkanı yaratılacaktır.

Kayıt İçin Gerekenler
Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bir adet vesikalık resim, kayıt formu ve eğitim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu/kredi kartı slipi.

Kayıtlar 50 kişi ile sınırlandırılacağından, kabuller kayıt başvuru tarih ve saatine göre yapılacaktır.

Programın Ücreti

Diplomalı Eğitim Programının katılım ücreti, ve ödeme seçenekleri için 0312 - 446 91 14 nolu telefonu arayarak Ankara merkez ofisimizden bilgi alabilirsiniz.

İş Bankası Köroğlu, Ankara Hesap No: 4234 – 325584, IBAN: TR90 0006 4000 0014 2340 3255 84

Kayıt ve Banka Bilgileri
Koordinatör: Nihan Sıla Kalbur (533) 218 01 96

uhs eğitim, danışmanlık, yayıncılık ve ticaret ltd. şirketi
kuleli sokak no:57/1 G.O.P. Ankara
tel:(312) 446 9114 fax: (312) 446 9117