Danışmanlık

uhs sağlık sistemimizde karşılaşılan sorunların aşılması, uzun vadeli sağlam sağlık politikaları oluşturulması ve ayrıca sağlık işletmelerimizin rekabet avantajlarını geliştirip, pazar payları arttırarak, etkili ve evrimli işleyen sağlık kuruluşları olmaları için gerekli tüm danışmanlık ve eğitim hizmetini vermektedir.

 

 

• Özel sağlık sektörü ışık hızı ile gelişiyor ancak bu yoğun rekabet ortamında hayatta kalabilmek için gereken hazırlıkları yaptınız mı?
• Sektörde satın almalar ve birleşmeler artıyor, siz markanızı ve itibarınızı yeterince etkili yönetebiliyor musunuz?
• Sektörde zincir hastaneler oluşuyor, sizin bir büyüme projeniz var mı?
• Yatırımlarınızı yeterli hazırlıkları yaparak mı gerçekleştiriyorsunuz?
• Fiyatlar iniyor, maliyetler artıyor, hastanenizi yeterli verimlilikte yönettiğinize inanıyor musunuz?

Anahtar Teslimi Hastane Projelendirmeleri

• ‘Konsept’ Çalışması
• Medikal Bölüm ve Hizmet Planlaması
• Hastane Mimari Çözümleri
• Hastane yatırım Fizibiliteleri
• Yatırım Kredisi Başvuru Hazırlığı
• Teşvik Hazırlığı
• Ön İzin Hazırlıkları
• Medikal Cihaz Planlaması
• Hastane İnşaat Kontrol Hizmetleri
• Organizasyonel Planlama
• İnsan Kaynakları Planlaması
• İşletme Modeli Gelişimi
• Bilgi Teknolojisi Tasarımı
• Kalite Yönetim Sistem Oluşumu
• JCI Akreditasyon Hazırlığı
• Pazarlama Planı Hazırlığı
• Personel Seçme Yerleştirme Hizmetleri
• Hekim Anlaşmaları ve İstihdam Modelleri
• Ruhsat Hazırlıkları
• Kurumsal Anlaşamların Oluşumu
• Hastane Lansmanı


Yeniden Yapılanma (reorganizasyon)

Hastane Devirleri, Birleşmeleri ve Satın Almaları
• Halka Arz Çalışmaları
• Hastanelerin Finansal Analizi ve Raporlanması
• Fizibilite Çalışması
• Pazar Araştırması
• Şirket Değerlemeleri

PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklığı) Modelli Hastane Oluşum Danışmanlığı

Hasta Memnuniyet Ölçümleri

Pazarlama İletişimi

Planlama Bütçeleme ve Performans Takibi

Maliyet Analizi