Konferanslar

uhs ülkemizde sağlık yönetim bilgi ve becerilerinin gelişimi ve sağlıklı politika üretimi için Global Health Conferences adı altında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemektedir.